Субота  06.06.2020  

 
  

        
Меню сайту
Категорії розділу
Спорт [10]
Конкурси [25]
Новини школи [64]
Оголошення [14]
Різне [0]
Методика [8]
Міні-чат
200
  Наше опитування

             
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 98

   
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
              Зворотній звязокІм'я *:
E-mail відправника *:
Тема листа:
Текст повідомлення *:


 
Учнівська сторінка

Предметні тести онлайн

Тренувальні тести ЗНО

Готові домашні завданн
Готові домашні завдання

    Розваги  
      


                                                        
 

 

 Портфоліо 

 методичної роботи Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Зміст:

 

І.   Загальні положення:

Положення про методичний кабінет

Положення про методичну раду

Положення про методичне об'єднання

Про психолого – педагогічний семінар

ІІ. План роботи методичного кабінету

ІІІ. Робота педагогічного колективу над методичною проблемою

ІІІ. План роботи методичної ради школи

ІV.  План методичної роботи на 2019 – 20120н.р.

V.  Форми методичної роботи

VІ. Структура методичної роботи

VІІ. Пам'ятка керівнику методичного об'єднання

VІІІ.Плани роботи методичних об'єднань

 • Гуманітрного циклу, початкових класів,
 • природничо – математичного циклу,  класних керівників

ІХ.   Перспективно-кваліфікаційний модуль

 • Перспективний план курсової перепідготовки та атестації
 • Підвищення фахового рівня та атестації педагогічних кадрів на 2019-2020 н.р.
 • Проведення районних семінарів на базі ЗОШ

      Х .  Організація роботи з обдарованими учнями.

          

Учитись важко, а учить ще важче,

Але не мусиш зупинятись ти,

Як дітям віддаси усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.

П. Сингаївський

 

Загальні положення з питань організації

методичної роботи

 Ярунської ЗОШ I-III ступенів

Затверджую

Директор школи:                  /М.Й.Горблюк/

ПОЛОЖЕННЯ

про методичний кабінет Ярунської ЗОШ І - ІІІ ступенів

(на основі наказу Міністерства освіти України від 28.10.1997 р. №385)

1. Методичний кабінет Ярунської ЗОШ І - ІІІ ст. є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішньошкільної методичної роботи і методичних об'єднань, які працюють у даному середньому закладі освіти.

2. Методичний кабінет, на базі якого проводиться внутрішкільна методична робота, створений  у приміщенні, придатному для творчої роботи педагогічних працівників.

3. Основним завданням методичного кабінету є:

 • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;
 • координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки вчителів;
 • організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

   4.   Методичний кабінет проводить таку роботу:

 • створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педпрацівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;
 • організовує     консультації     з     питань     психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;
 • займається організацією та періодично проводить виставки навчальної літератури, забезпечує педагогічних працівників необхідною інформацією;
 • організовує та проводить  педагогічні заходи:  виставки, творчі звіти, практичні семінари, психолого – педагогічні семінари  тощо;
 • сприяє участі педагогічних працівників у  методичній та інноваційній  роботі;
 • сприяє впровадженню в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

  5.   Очолює методичний кабінет заступник директора з НМР Лагасюк Л.Ю. У своїй роботі вирішує питання спільно з  керівниками шкільних  методоб'єдань,  бібліотекарем.

   6.  У шкільному методичному кабінеті зосереджуються такі матеріали:

 • документація шкільних методоб’єднань (плани   роботи, протоколи   засідань,   тексти   виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо);
 • графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;
 • науково-методична література;
 • технічні засоби навчання;
 • матеріали з позакласної, позашкільної роботи;
 • результати ДПА учнів 4, 9, 11 класів;
 • підшивки інструктивних збірників Міністерства освіти, педагогічних газет та журналів.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  методичну раду

1. Загальні положення.

1.1. Методична рада є дорадчо-консультатвним органом, який покликаний сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема, з питань методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

1.2. Методична рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі керується нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, обласного й міського управлінь освіти, що стосуються сфери її діяльності.

1.3. Головною метою діяльності методичної ради є:

       - вироблення стратегічних напрямків розвитку та удосконалення змісту навчання і виховання учнів;

       - оцінка якості навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, визначення перспективних потреб науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

      - погодження освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів та навчального обладнання.

 1.4. Координація всіх структурних підрозділів методичної служби школи; члени методичної ради працюють на громадських засадах.

1.5. Методична рада підпорядковується у своїй діяльності директору школи.

2. Завдання та напрямки діяльності методичної ради.

2.1. Вироблення пропозицій щодо удосконалення змісту методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання.

2.2. Аналіз методичного забезпечення навчально-виховного процесу та підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного програмного та інформаційного забезпечення школи.

2.3. Ознайомлення й погодження запропонованих нових навчальних планів і програм, підручників, навчальних посібників.

2.4. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду і вироблення пропозицій щодо його запровадження у практику і форм поширення.

2.5. Вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організація дослідної роботи учнів.

2.6. Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу, вчителів окремих предметів за підсумками І семестру, року.

2.7. Участь у розробці варіативної частини робочого навчального плану, внесення змін та доповнень до державних програм.

2.8. Придбання, розробка та вдосконалення засобів наочності, навчально-лабораторної бази.

3. Організація роботи методичної ради.

3.1. До складу методичної ради школи входять члени адміністрації, голови методичних об’єднань, учителі-«методисти», психолог. Склад методичної ради затверджується наказом директора по школі.

3.2. План роботи складає голова методичної ради, розглядають його на засіданні, узгоджують із директором школи.

3.3. Якщо на засіданнях обговорюють питання, які стосуються інших напрямків навчальної діяльності, на засідання запрошують відповідних  осіб.

3.7. З кожного питання методична рада приймає рекомендації, які фіксуються у протоколах.

4. Права науково-методичної ради.

Методична рада має право:

4.1. Пропонувати зміни з метою удосконалення навчально-виховного плану школи відповідно до нормативних документів.

4.2. Пропонувати вчителям різні форми підвищення фахової майстерності.

4.3. Рекомендувати вчителів для участі в конкурсі «Учитель року».

4.4. Готувати пропозиції та рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційної категорії.

 

 

Положення про методичне об'єднання вчителів

 

1. Загальні положення

За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють по одній і тій же спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалюють свою методичну і професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

2. Завдання МО вчителів - предметників

В роботі МО вчителів в різних видах діяльності передбачається вирішення наступних задач:

вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;

вибір курсів варіативної складової навчального плану;

експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторських програм і методик;

затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;

ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;

робота з учнями по дотриманню норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я;

взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;

організація відкритих уроків з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;

вивчення передового педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;

вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів по предмету;

розробка системи оцінювання навчальних досягнень учнів (тематична, семестрова, залікова і т.п.);

ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;

звіти про професійну самоосвіту вчителів; робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;

організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних  олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;

формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактичних засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з сучасними вимогами до навчального кабінету, до оснащення уроку.

3. Функції МО

Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій райметодкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних плани професійної самоосвіти вчителів.

МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги рішення задач, викладених в розділі 2. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

4. Права МО вчителів

МО має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, проводити оплату роботи педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.

МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності достатніх засобів навчання.

5. Обов'язки вчителів методоб’єднання.

Кожен педагог - член МО - зобов'язаний:

брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;

брати участь в засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;

брати активну участь в розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;

кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмету, Закон України "Про освіту", нормативні документи, методичні вимоги до категорій; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

6. Організація діяльності МО вчителів.

МО вчителів обирає голову. План роботи МО затверджується методичною радою школи.

У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів; практичний семінар з організацією тематичних відкритих уроків, позакласних заходів.

Засідання МО вчителів оформляються у вигляді протоколів. В кінці навчального року методична рада аналізує роботу МО і приймає на зберігання план роботи, зошит протоколів засідань МО, звіт про виконану роботу.

Аналіз результатів роботи МО за звітний період

Об'єкти аналізу:

 • характеристика якості (творчого потенціалу) кадрового складу членів МО;
 • статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динамічний аспект за останній рік);
 • статистичні дані, які характеризують об'єм і якість надання виховних послуг;
 • виявлення проблемного поля (формулювання типових проблем, причин їх виникнення і проектування системи заходів по їх усуненню);
 • стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактиці протиправних дій, проведенню сумісних виховних заходів.

 

Зразковий алгоритм аналізу:

 • Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результати просування в освоєнні методичної проблеми, самоосвіта);
 • Характеристика пріоритетних напрямів роботи МО в минулому навчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямами регіону, освітньої установи; результативність роботи.
 • Формулювання цілей і завдань діяльності на наступний навчальний рік з вказівкою передбачуваного результату по кожному напряму роботи.
 • Конкретний, особистий внесок кожного члена МО в рішення тієї або іншої задачі.

 Завдання МО на новий навчальний рік.

 Вимоги до формування цілей:

 • головна підстава для висунення цілі - дані аналізу наявних освітніх потреб і утруднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами;
 • цілі повинні бути актуальними, адекватними завданням розвитку регіональної освітньої системи;
 • цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації;
 • цілі повинні мати мотивуючий, стимулюючий і спонукаючий характер;
 • цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.

 Вдосконалення професійної компетентності членів МО

 

Форма входу
 
Пошук
 
Календар
«  Червень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 
Архів записів
 
Корисні сайти

 
              Погода в Яруні
 
Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання